НАЕМ НА СКИ ЕКИПИРОВКА

 

Ски и сноуборд училище „Мачирски Спорт“ предлага наемането на СКИ ЕКИПИРОВКА на марката ROSSIGNOL на ски центрове „Ветровала“ и „Офелии“.

При наемане на ски екипировка се изисква подписването на договор с лицето, което наема екипировката или внасяне на депозит от 200 лв. на нает комплект.

Важно:
*Групите на ски и сноуборд училище „Мачирски Спорт“ се оборудват с предимство!

 

Работно време на гардеробите:

 • Понеделник – Петък: 09:30 – 14:30 ч.
 • Събота – Неделя: 09:00 – 15:30 ч.

НАЕМ НА СКИ ЕКИПИРОВКА НА СКИ ЗОНА ОФЕЛИИ СЕЗОН 23/24

 

НАЕМ НА СКИ ЕКИПИРОВКА ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ ЗА 1 ДЕНЦена при наем на мястоЦена при онлайн наемане на екипировка
Ски комплект (ски, обувки и щеки)35 лв.30 лв.
Ски30 лв.25 лв.
Ски обувки30 лв.25 лв.
Фамилен пакет (при наемане на пълни ски комплекти за 1 възрастен +2 деца или 2 възрастни +1 дете) 80 лв. за трима човека70 лв. за трима човека

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

– Ски екипировка се отдава под наем за 1 ден.
– Цените за ски екипировка под наем важат само за ски център „Офелии“.
– При наемане на екипировка се изисква подписването на договор с лицето, което наема екипировката или внасяне на депозит от 200 лв. на нает комплект.

*Групите на ски и сноуборд училище „Мачирски Спорт“ се оборудват с предимство.

 

ПРЕДИМСТВА ОНЛАЙН НАЕМАНЕ НА ЕКИПИРОВКА И ЗАКУПУВАНЕ НА ВЛЕК КАРТА:

 • Екипировката е предварително подготвена и можете да я получите след 08:30 ч.
 • Заплащате по-ниска цена
 • Ако сте възпрепятствани да се явите на избраната дата, можете да ползвате заплатената сума до 31.03.2024 г. След тази дата, сумата не се възстановява.
 • Ако нямате възможност да се възползвате от заплатената сума, до 31.03.2024 г. тя може да ви бъде възстановена по банков път или в брой, като е необходихо да предоставите касов бон.
 • Онлайн наемане на ски екипировка става с принтиране, попълване и изпращане на договор за наем на email: online@machirski-sport.com
 • Онлайн резервации се приемат всяка седмица до 12:00 ч. на обяд в петък. Заплащането трябва да се направи най-късно до края на работната седмица, в която е направена резервацията – по банков път или чрез искане за плащане в MyPos. Можете да направите Вашата резервация на online@machirski-sport.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА МАЧИРСКИ СПОРТ ЕООД ЗА НАЕМ НА СКИ ОБОРУДВАНЕ

 

 1. НАЕМАНЕ, СРОК, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

(а) Наем на ски оборудване от Мачирски Спорт ЕООД се извършва в ски гардеробите на търговеца, намиращи се в ски центрове „Офелии” и „Ветровала” в Природен Парк Витоша.

Работното време на центровете е: Понеделник – Петък (10:00 – 15:00 ч.) и Събота – Неделя (10:30 – 16:00 ч.)

(б) За наема на ски оборудване СТРАНИТЕ подписват договор, както и приемо-предавателни протоколи, описващи вида, броя, цената и състоянието на наетото и върнато оборудване. Договорът и протоколите се издават в два екземпляра, по един за всяка страна.

(в) Цените са определени  в ценоразпис, изложен на касата на ски гардеробите в съответния ски център.

(г) Заплащането на наемната цена на място  се извършва в брой.

(д) Срокът на договора за наем е до края на работното време на ски гардеробите за деня на сключването му.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА  СКИ ОБОРУДВАНЕ

(а) При наемане на екипировка Наемателят е длъжен да предостави вярна и точна информация относно физическите си данни, височина (в сантиметри), тегло (в килограми), номер на обувките (според европейската номерация) и относно степента на владеене на съответния снежен спорт, с цел да бъдат оборудвани с подходящия комплект екипировка.

(б)  Наемателят няма право да се разпорежда, да залага и да предоставя под каквато и да е форма на трети лица своята екипировка, както и да я използва извън ски пистите на  на ски центрове „Офелии” и „Ветровала”.

(в) Наемателите са длъжни да си служат с предоставената им спортна екипировка по подходящ начин, така че да се избягва нейното увреждане или загуба.

(г) Наемателят няма право да прави промени по настройката на екипировката, извършена от персонала на ски гардероба.

(д) Ако има нужда от допълнителна настройка, Наемателят е длъжен да поиска от персонала на ски-гардероба да извърши допълнителната настройка.

(е) Върху екипировката, предоставена под наем, Наемателят не трябва да оставя никакви знаци, както и никакви части от нея не трябва да се премахват или разхлабват.

(ж) Връщането на предоставената екипировка трябва да става ежедневно, съобразно работното време на ски-гардероба.

(з) Наемателят е длъжен да уведоми незабавно персонала, отдал екипировката под наем, за всеки инцидент, свързан с повреждане или загуба на екипировката, както и да уведоми полицията за всеки случай на кражба на предоставената под наем екипировка.

(и) Персоналът на ски гардероба  извършва настройките на екипировката, съобразно декларираните от Наемателя физически данни и в съответствие с изискванията и специфичните инструкции на производителя на ски екипировката. Служителите на ски- гардероба са задължени да проверяват състоянието на оборудването при всяко негово връщане от Наемателя.

 

 1. НЕУСТОЙКИ

Наемателят е длъжен да заплати на „Мачирски Спорт“ ЕООД обезщетение в случай на загубване, кражба или унищожаване на предоставеното му под наем оборудване, както и при повреди, които не могат да бъдат поправени от ски работилница по следния начин:  150.00 лв. за всеки нает чифт ски; 10 лв. за всеки нает комплект щеки; 80.00 лв. за всеки нает чифт ски обувки.  При повреди на екипировката, които могат да се поправят в ски работилница – по цените, определени в ценоразписа на съответната ски работилницата. При връщане на екипировката след края на работното време на ски гардероба Наемателят трябва да заплати неустойка от 10 лв. за всеки просрочен час за всеки нает артикул, но не повече от 150 лева за ски, 30 лева за щеки и 60 лева за обувки.

 

 1. РЕКЛАМАЦИИ

Наемателят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното. Рекламацията се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация, Клиенът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация, Наемателят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното. Рекламацията може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. При предявяването, „Мачирски спорт“ описва рекламацията в регистър, като на Клиента се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на услугата и подпис на лицето, приело рекламацията. Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е поръчана услугата; на адрес: София, ул. „Цар Шишман“ 19 или на мейл: office@machirski-sport.com. Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

 

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

За неизпълнение на общите условия за някоя от страните се прилагат разпоредбите на ЗЗД и българското законодателство.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Мачирски Спорт ЕООД е регистриран като Администратор на лични данни с Идентификационен номер 2792. Наемателят е съгласен личните му данни, представени по-горе, да се обработват от персонала на Мачирски Спорт ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни, съгласно ЗЗЛД.

РЕЗЕРВИРАЙ ЕКИПИРОВКА И/ИЛИ ВЛЕК КАРТА