ЗАСТРАХОВКИ

Подсигурете своето пътуване или туристически пакет със застраховка „Отмяна на пътуване“, а ако желаете допълнителна защита, може да добавите и покритие за Ковид-19 риск.

 

ЗАД АРМЕЕЦ

Застраховка „Отмяна на пътуване“ е застраховка, по която срещу платена премия ЗАД „Армеец“ се задължава при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената застрахователна полица, да обезщети невъзстановимите разходи и суми (предварително заплатени за организирано туристическо или бизнес пътуване, самолетен билет или хотелско настаняване) в случай, че пътуването е отменено, прекъснато, съкратено или удължено, до лимитите за съответното покритие.

Застраховката се сключва до 5 дни след датата на първото плащане (пълно или частично) във връзка с пътуването и до началната дата на пътуването остават не по-малко от 10 дни.

КАКВО ВКЛЮЧВА ЗАСТРАХОВКАТА?

 • Смърт вследствие злополука;
 • Разходи за отмяна на пътуването;
 • Разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;
 • Разходи за удължаване на пътуването;
 • Закъснение на самолетен полет.

Вижте повече информация и общи условия за Застраховка „Отмяна на пътуване“ на Армеец


ЗД ЕВРОИНС

Застраховка „Отмяна на пътуване“ е застраховка, в която застрахователят покрива частта от застрахованите основни разходи по пътуването, която e удържана като такса или неустойка във връзка с анулирането на съответната резервация, когато застрахованото лице не може да започне и осъществи пътуването поради някоя от причини, описани в общите условия на застраховката, която е била непредвидима към момента на сключване на застрахователния договор и е възникнала в периода на застрахователното покритие, независимо от волята на застрахованото лице. Вижте повече информация ТУК.

ЗД Евроинс предлага като допълнителна защита към тази застраховка, да се добави покритие за Ковид-19.

Застраховката се сключва в срок до 5 дни считано от датата на договора за туристическа услуга и до началото на пътуването трябва да остават не по-малко от 10 дни.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ:

 • Поставяне под карантина на застрахованото лице или на негов близък с когото живее заедно или са застраховани с една и съща полица вследствие на лабораторно потвърден случай на Ковид-19 при условие че до пътуването остават не повече от 14 дни.
 • Домашно лечение/хоспитализация на застрахованото лице или на негов близък с когото живее заедно или са застраховани с една и съща полица вследствие на лабораторно потвърден случай на Ковид-19 при условие че до пътуването остават не повече от 28 дни.
 • Отказ от настаняване на застрахованото лице или негов близък, с когото са застраховани с една и съща полица, на борда на превозното средство поради: повишена телесна температура или лабораторно потвърден случай на Ковид-19.
 • Смърт на застрахованото лице вследствие на Ковид-19.
 • Смърт на близък на застрахованото лице вследствие на Ковид-19, настъпила до 90 дни преди отпътуването.

Вижте пълна информация ТУК

ЗД ЕВРОИНС

Застраховка „Отмяна на пътуване“ е застраховка, в която застрахователят покрива частта от застрахованите основни разходи по пътуването, която e удържана като такса или неустойка във връзка с анулирането на съответната резервация, когато застрахованото лице не може да започне и осъществи пътуването поради някоя от причини, описани в общите условия на застраховката, която е била непредвидима към момента на сключване на застрахователния договор и е възникнала в периода на застрахователното покритие, независимо от волята на застрахованото лице. Вижте повече информация ТУК.

ЗД Евроинс предлага като допълнителна защита към тази застраховка, да се добави покритие за Ковид-19.

Застраховката се сключва в срок до 5 дни считано от датата на договора за туристическа услуга и до началото на пътуването трябва да остават не по-малко от 10 дни.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ:

 • Поставяне под карантина на застрахованото лице или на негов близък с когото живее заедно или са застраховани с една и съща полица вследствие на лабораторно потвърден случай на Ковид-19 при условие че до пътуването остават не повече от 14 дни.
 • Домашно лечение/хоспитализация на застрахованото лице или на негов близък с когото живее заедно или са застраховани с една и съща полица вследствие на лабораторно потвърден случай на Ковид-19 при условие че до пътуването остават не повече от 28 дни.
 • Отказ от настаняване на застрахованото лице или негов близък, с когото са застраховани с една и съща полица, на борда на превозното средство поради: повишена телесна температура или лабораторно потвърден случай на Ковид-19.
 • Смърт на застрахованото лице вследствие на Ковид-19.
 • Смърт на близък на застрахованото лице вследствие на Ковид-19, настъпила до 90 дни преди отпътуването.

Вижте пълна информация ТУК

ЗАД АРМЕЕЦ

Застраховка „Отмяна на пътуване“ е застраховка, по която срещу платена премия ЗАД „Армеец“ се задължава при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената застрахователна полица, да обезщети невъзстановимите разходи и суми (предварително заплатени за организирано туристическо или бизнес пътуване, самолетен билет или хотелско настаняване) в случай, че пътуването е отменено, прекъснато, съкратено или удължено, до лимитите за съответното покритие.

Застраховката се сключва до 5 дни след датата на първото плащане (пълно или частично) във връзка с пътуването и до началната дата на пътуването остават не по-малко от 10 дни.

КАКВО ВКЛЮЧВА ЗАСТРАХОВКАТА?

  • Смърт вследствие злополука;
  • Разходи за отмяна на пътуването;
  • Разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;
  • Разходи за удължаване на пътуването;
  • Закъснение на самолетен полет.

Причини за отмяна, прекъсване или съкращаване на пътуването:

МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ:

 • Заболяване, злополука или смърт на Застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор;
 • Неочаквано влошаване на хронично заболяване на Застрахования, единствено при наложила се хоспитализация;

НЕМЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ:

 • Назначаване на Застрахования за съдебен заседател, призоваване на Застрахования за свидетел по дело или даване на експертно заключение след датата на резервацията;
 • Връчване на съобщение за предявен иск за развод от съпруг;
 • Злоумишлени действия, пожар или природно бедствие в дома или служебни помещения на Застрахования;
 • Уволнение от работа, с изключение на дисциплинарно уволнение; отмяна или отказ на отпуска на Застрахования от работодателя поради неотложни служебни ангажименти;
 • Невъзможност за отпътуване поради неблагоприятни климатични условия; претърпяно ПТП, повреда или кражба на МПС, или авария на превозното средство, с което се осъществява пътуването, причинили неочаквано закъснение;
 • Кражба на документи на Застрахования, необходими за осъществяване на пътуването, при доказана физическа невъзможност същите да бъдат преиздадени преди пътуването.

Вижте повече информация и общи условия за Застраховка „Отмяна на пътуване“ на Армеец