ЗАСТРАХОВКИ

В офиса на „Мачирски спорт“ бихте могли да сключите застраховка при туризъм, спорт и пътуване в страната и чужбина. Работим със застрахователни компании Евроинс и ЗАД Армеец.

Евроинс предлага възможност за защита при неочаквани събития и за непредвидени разходи за всички, които упражняват спортна или туристическа дейност в планината.

ЗК Уника предлага сключването на „Планинска застраховка“, която следните рискове: смърт за застрахован от злополука, трайна загуба на работоспособност, спасителни разноски, медицински разходи, разходи за евакуация, разходи за репатриране.

ЗАД Армеец предлага застраховка „Помощ при пътуване“, при която се застраховат групово и индивидуално български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън територията на Република България.