Ski and snowboard school “Machirski” offers ski training for beginners and advanced riders children and adults.

CHECK OUT OUR SKI PACKAGES FOR SEASON 2016/2017!

ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ

1. Записване

Записванията за курсовете по ски или сноуборд на „Мачирски Спорт“ се правят:

 • Лично в офиса на “Мачирски Спорт” на ул. „Цар Шишман“ № 19, партер – от понеделник до четвъртък. Работно време на офиса: от понеделник до четвъртък,     09:00 – 18:30 ч.
 • Онлайн – чрез попълнен и подписан Договор за сезон 2016/2017 и Общи условия, които се изпращат на email reservations@machirski-sport.com – всеки петък до 12:00 ч., като заплащането може да бъде извършено по банков път до края на работния ден.

Записванията по email са валидни само след писмено потвърждение от наша страна и направено пълно предплащане в офиса ни или по банков път.

 

За записване на ски или сноуборд обучение е необходима следната информация:

 1. Три имена на курсиста
 2. ЕГН (за планинска застраховка)
 3. Вид курс: ски или сноуборд; продължителност на курса
 4. Дати/период на курса
 5. Вид пакет:
 • Обучение, транспорт и екипировка
 • Обучение и транспорт
 • Обучение и екипировка
 • Обучение
 1. Ако желаете и екипировка: ръст и номер на обувки на курсиста
 2. Ако желаете и транспорт: от коя спирка ще се качва и слиза курсиста – спирка Национален стадион В. Левски / По бул. България: спирка ШЕЛ, спирка бул. Гоце Делчев, спирка БИЛА / спирка БОЯНА.
 3. Телефон за контакт
 4. В случаите, когато курсистът е лице под 18 г., негов родител/настойник е длъжен да информира Туроператора за налични специфични заболявания/особености в поведението на лицето.
 5. Вид и начин на плащане: банков превод, в брой или с карта на POS терминал в офиса на „Мачирски Спорт“.
 6. Ако плащането е по банка: три имена и ЕГН на наредител за издаване на фактура. При заплащане след 12:00 ч. в петък, Клиентът трябва да изпрати сканирано платежно нареждане.

 

2. Заплащане

Заплащане на курсовете по ски и сноуборд на „Мачирски Спорт“ може да се направи:

 • В брой или с карта на POS терминал – в офиса на “Мачирски Спорт” на ул. „Цар Шишман“ № 19, партер
 • По банков път – банков превод по сметката на „Мачирски Спорт“:

Мачирски Спорт ЕООД
Банка: ДСК АД
IBAN: BG09 STSA 9300 0001 434 073
BIC: STSABGSF

При заплащане по банков път след 12:00 ч. в петък, Клиентът трябва да изпрати копие на платежно нареждане на email reservations@machirski-sport.com.

В първия ден от курса, Клиентът трябва да изиска „Карта за ски/сноуборд курс“ от служител на Мачирски Спорт в автобуса или от касиерите на ски-центрове „Офелии“ и „Ветровала“.

 

3. Планинска застраховка

Планинската застраховка е включена в пакетната цена само при предварително записване в офиса или чрез email. Застрахователната полица е сключена с компания Евроинс АД и е с покритие до 1000 лв. за медицински и спасителни разходи.

Условия:

 • Застраховката важи единствено за предварително заявените дни на курса.
 • Застраховката не може да бъде променяна или анулирана.
 • При отработване на пропуснат ден, Клиентът трябва да сключи застраховка за своя сметка.
 • При настъпване на застрахователно събитие трябва да се свържете с Туроператора до 24 часа.
 • Туроператорът може да откаже да застрахова клиент и не носи отговорност при настъпило застрахователно събитие, в случай че Клиентът не е предоставил коректни лични данни (три имена, ЕГН, адрес, телефон за връзка).

 

4. Екипировка

Деца с лична екипировка се приемат:

 • След като родителят гарантира нейната пригодност и надеждност, за което подписва Общи условия.
 • След направена консултация с представител на „Мачирски Спорт“ относно размера и пригодността на предоставената екипировка.

*За начинаещи, размерът на ските/сноуборда, не трябва да бъде по-висок от брадичката на обучаващия.

 

5. Цени и отстъпки

Цените на ски и сноуборд курсове на „Мачирски Спорт“:

 • Включват: избрания вид пакет и застраховка (при предварителна заявка на email или в офиса ни).
 • НЕ включват: влек карта, изхранване, лични разходи.

Отстъпки при записване на курс:

 • Втори и трети член от едно семейство (брат, сестра, майка или баща) – 10% отстъпка от цените за пет- и шестдневни курсове по ски или сноуборд;
 • При записан втори (пет- и шестдневен) курс в един и същи сезон – 5 % отстъпка;
 • При записан трети курс и всеки следващ курс – 10% отстъпка.

*Посочените отстъпки не могат да се комбинират.

**Предварително закупена 6-дневна влек карта, се заплаща по цената на 5-дневна влек карта.

 

6. Влек карти

 1. Цените на влек карти можете да проверите тук
 2. Закупената влек карта за съоръженията, собственост на „Мачирски Спорт“ ЕООД (Ветровала, Офелии-Изток и Офелии – Запад) важи и за трите съоръжения.
 3. Влек картите се продават само и единствено на касите на „Мачирски Спорт“на ски центрове “Офелии” и “Ветровала”.
 4. Полудневната карта за влековете на “Мачирски Спорт” може да се ползва до 12:00 ч. и след 12:00 ч.
 5. Влек картата за съоръженията, собственост на „Мачирски Спорт“ ЕООД е с включена застраховка. Тя предоставя покритие на всички клиенти, ползващи въжената линия, включително и по време на упражняване на зимни спортове по маркирани писти. Застраховката е валидна при следните условия:
  при представяне на влек карта и касов бон;
  •    само за инциденти настъпили на пистите на ски център Офелии и Ветровала;
  •    само за инциденти настъпили в редовното работно време на влековете;
  •    само за инциденти настъпили на стопанисваните от “Мачирски Спорт” съоръжения.
 6. Собственикът на съоръженията не носи отговорност и не възстановява средства за закупени влек карти при преустановяване ползването на съоръженията поради лоши метеорологични условия, авария или други форсмажорни обстоятелства. В случай, на преустановяване ползването на съоръженията собственост на „Мачирски Спорт“ ЕООД поради лоши метеорологични условия, авария или други форсмажорни обстоятелства, настъпили в рамките на 30 мин. от закупуването на влек картата (което се удостоверява с касов бон), средствата се възстановяват.
 7. Туроператорът не носи отговорност и не възстановява средства при възпрепятстване провеждането на курса на обучение по ски или сноуборд, причинено от преустановено ползване на влек и лифт съоръжения, собственост на Туроператора или на друг лифт оператор.
 8. Всякакви оплаквания и рекламации отнасящи се до услугите по продажбата на влек карти се разглеждат, ако са депозирани в писмена форма в офиса на „Мачирски Спорт“ или на email office@machirski-sport.com най-късно до 24 часа след изтичане на валидността на влек картата.
 9. Клиентите са длъжни да изпълняват всички указания, посочени на табелите по трасето на влека и на обслужващия персонал.
 10. Съоръженията могат да бъдат ползвани единствено от клиенти, които имат нужните умения.
 11. На Клиенти, които с поведението си застрашават безопасността на останалите клиенти и нормалното функциониране на съоръженията, ще бъде отказван достъп до съоръженията.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

 

1. Отпътуване, маршрут и връщане

Клиентът уточнява мястото за качване и слизане при изпращане на заявката. Транспортът се осъществява с автобуси и бусове, обозначени с табели с текст „Мачирски Спорт“ и номера: №1, №2, № 3 и т.н.

Клиентът може да се качва всеки ден в автобус с различен номер, но задължително трябва да връща със същия автобус, с който се е качил в конкретния ден.

 

Отпътуване:

Автобусът отпътува от Национален Стадион „Васил Левски“ в 08:15/08:30 ч. и спира на следните места:

 • Спирка „ШЕЛ“ – автобусна спирка след бензиностанция Шел на бул. „България”
 • Спирка „Гоце Делчев“ – автобусна спирка след кръстовището на бул. „България” и бул. „Гоце Делчев”
 • Спирка „БИЛА‘ – автобусна спирка след кръстовището на бул. „България” и ул. „Тодор Каблешков“
 • Спирка „Скиорка“ – автобусна спирка след кръстовището на Панорамния и Беловодски път в кв. Бояна – 08:45 ч.

 

Желателно е Клиентът да чака в 08:30 ч. на избраната от него спирка. Автобусът реално преминава по-късно, но не може да прави престой на спирките и да изчаква закъснели клиенти.

 

Връщане:

На връщане спирките са разположени от срещуположната страна, посока центъра, като отново са след кръстовищата.

На спирка „Скиорка“ автобусът спира преди кръстовището около 15:45 – 16:00 ч.

Автобусът пристига на НС „Васил Левски“ в 16:30-16:45 ч.

 

2. Времетраене на груповото обучение
Груповото обучение по ски или сноуборд е 4 часа на ден – два часа преди обяд, обедна почивка от 45 мин. и два часа след обяд (от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч).

Клиентите трябва да си осигурят малък термос/шише с вода; сух пакет храна.

По време на обедната почивка на клиентите се предоставя безплатно чай 🙂

НЕОБХОДИМА ЕКИПИРОВКА

Участниците в курсовете трябва задължително да са облечени с подходящо облекло.

Желателно е екипът да бъде от две части – яке и грейка. Екипът за ски трябва да позволява лесно събличане /в транспорт, в хижата, на открито/ и трябва да включва още:

 • Децата да са обути с ¾-ти чорапи (термо) или чорапогащник. НЕ се препоръчва обуването на къси чорапи, дебели вълнени чорапи или повече от един чифт обикновени чорапи.
 • Детски ръкавици може и с един пръст, но НЕ плетени.
 • Каска или зимна шапка, която да покрива ушите.
 • Детска раница с етикет с име на детето, адрес и телефон на родителя.
 • Резервни чифт чорапи, ръкавици и допълнителна тениска (чифт бельо за малките).
 • Слънчеви очила с висока UV защита, препоръчително тип маска.
 • Децата да са предварително намазани със слънцезащитен крем (SPF +15), не хидратиращ.

 

! ОПАСНИ са: шалове, връзки, висящи аксесоари.

При използване на собствена екипировка тя трябва да бъде надписана и съобразена с височината (до брадичката) и възможностите на детето.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Права и задължения на Клиента

 • Клиентът може да се откаже от целия курс или само от част от курса без да дължи неустойка до 2 работни дни преди началото на курса в офиса на “Мачирски Спорт” или чрез email. Изключение са Промоционалните пакети, които не могат да бъдат анулирани.
 • В случай че Клиентът е възпрепятстван да се яви по някаква причина на курса, той може да променя и презавери ден/дни в рамките на 3 седмици от заявената крайна дата на курса. Това е възможно само в случай, че Клиентът е информирал за своето отсъствие Туроператора най-малко 24 часа по-рано в писмен вид на email оffice@machirski-sport.com или съобщение (sms) на тел. +359 885 04 22 44. Във всеки друг случай пропуснатия ден/дни не се отработва. Изключение са Промоционалните пакети, които не могат да бъдат анулирани.
 • Клиентът има право да прехвърли своите права и задължения по договора на трето лице, като уведоми в писмен вид предварително Туроператора. В зависимост от спецификата на избрания вид курс може да се наложи  доплащане от третото лице.
 • Клиентът се задължава да спазва правилата за безопасност на пистата на ски центрове „Офелии“, „Ветровала“ и „Алеко“.
 • При Промоционалните пакети датите не могат да бъдат променяни и пропуснат ден не се отработва.
 • При просрочване на трите седмици за отработване, деня/дните не се отработват.
 • При просрочване на трите седмици и пропуснат цял курс на Клиента се възстановяват 70% от стойността на курса.
 • При ползвани три дни от 4-, 5- и 6-дневен курс на обучение, средствата не се възстановяват.
 • При отказване след използвани 1 или 2 дни от 3-, 4-, 5- и 6-дневен курс, от пакетната цена се приспада сумата за съответния ден по ценоразписа, обявен в уебсайта на Мачирски Спорт – machirski-sport.com. Изключение са Промоционалните пакети, за които средства не се възстановяват при отказване/анулиране.
 • За ползван ден се счита ден, в който Клиентът е пристигнал на територията на ски центрове „Офелии“, „Ветровала“ и „Алеко“.
 • Парични средства се възстановяват само след представяне на касов бон и/или фактура. Парични средства се възстановяват  в рамките на конкретния ски сезон. Пропуснати дни се отработват единствено до приключване на съответния ски сезон. След приключване на ски сезона Туроператорът задържа 100% неустойка за всички неизползвани услуги.

 

2. Права и задължения на Туроператора

 • Туроператорът може да промени началната дата на курса, ако условията за провеждане не са подходящи.
 • Туроператорът е длъжен да съгласува промяната с Клиента, като новите дати на курса трябва да сав подходящо за Клиента време. При невъзможност от страна на Клиента за отработване на курса на обучение в друг период – сумата се възстановява.
 • Туроператорът не носи отговорност за загубени/забравени или откраднати вещи. При загубена/забравена вещ Клиентът е длъжен да уведоми Туроператора до 24 часа. Желателно е Клиентът да надписва личната си екипировка. Желателно е Клиентът да предостави точна информация за марка, модел, цвят на загубената вещ, за да може Туроператорът да съдейства за намирането й.
 • Туроператорът не носи отговорност при нарушен график на работа на училището, вследствие на проблем с почистването или проходимостта на пътя София – Ветровала – Офелии; София – Алеко, както и при аварии, свързани с електрозахранването.

 

3. Рекламации

 • При неизпълнение или неточно изпълнение на услуга по договора, Клиентът има право да търси отговорност от Туроператора до пълния размер на стойността на неточно изпълнената или неизпълнената услуга по договора.
 • Отговорността на Туроператора за вреди, причинени на Клиента вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията на Туроператора не може да надхвърля заплатената от Клиента цена на услугата.
 • Клиентът се задължава да уведоми веднага Туроператора или неговия представител на място и да представи рекламацията в писмен или електронен вид, като изрично посочи причината за рекламацията. Така предявената рекламация следва да бъде подписана. В такъв случай, представител на „Мачирски Спорт“ съставя протокол с описание на услугата, предмет на рекламацията, който следва да бъде подписан от него самия и клиента.
 • Рекламации на Клиента, по повод предоставеното качество и изпълнението на курсовете по ски или сноуборд, трябва да се извършат писмено, в 7-дневен срок от момента на завършването на услугата.
 • Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнато лице, включително при договор в полза на трето лице. Туроператорът разглежда получената рекламация в 1-месечен срок.
 • Рекламации, извършени след 7-дневен срок не следва да бъдат приемани за валидни и разглеждани.
  Извършването на рекламация е предпоставка за търсенето на отговорност пред компетентните органи.

 

4. Други условия

 • Изменения и допълнения към общите условия се правят по взаимно съгласие между страните.
 • За  неизпълнение  на общите условия за някоя от страните се прилагат разпоредбите на ЗЗД и българското законодателство.

Check our winter offers

Ски ваканции