Мачирски Спорт е водеща компания в областта на планинския туризъм и снежните спортове в България. През зимата дейността ни се съсредоточава на ски центрове „Офелии“, „Ветровала“ и „Алеко“ на Витоша, където е позиционирано ски и сноуборд училище „Мачирски“.

Благоприятното местоположение на туристическите и ски центрове и качеството на предлаганите услуги бързо ни превърнаха в едно от предпочитаните ски училища в България. Ски училището притежава собствени бази и влекове.

 

Ски център „Офелии“

Ски център „Офелии“ е най-доброто място за начално обучение по снежни спортове на Витоша. На 1550 м. надморска височина, скътана в гористия пояс на планината, зоната е защитена от силни ветрове. Два влека тип „паничка“ и един детски влек тип „корда“ обслужват една зелена писта, две детски зони и единствения в страната детски фън парк. Отличните условия и организация гарантират един забавен, разнообразен и най-вече ефективен процес на обучение.

Съоръжения на ски писта „Офелии“, собственост на „Мачирски Спорт“:

 • Влек тип паничка „Офелии – Изток“ – дължина на линията: 140 м.
 • Влек тип паничка „Офелии – Запад“ – дължина на линията: 180 м.
 • Влек тип „Корда“ –  дължина: 60 м.

 

Ски зона „Ветровала“

Ски зона „Ветровала“ е разположена на 1510 м. надморска височина, на 2.5 км. от местността „Златни мостове“. Гардеробът и помещенията са разположени непосредствено до плаца за обучение. Пистата предлага отлични условия за начално обучение и усъвършенстване за всички възрасти. Дължината на склона е 450 м., ширината е между 30 и 90 метра, а денивелацията 70 м. Зоната се обслужва от 2 влека тип „паничка“, единият от които е собственост на „Мачирски Спорт“ и един детски влек тип „корда“.

Съоръжения на ски писта „Ветровала“, собственост на „Мачирски Спорт“:

 • Влек тип паничка „Ветровала“ – дължина на линията: 260 м.
 • Влек тип „Корда“ –  дължина: 60 м.

 

Ски център „Алеко“

За по-амбициозните, желаещи да постигнат майсторско ниво, предлагаме обучение и целенасочен тренировъчен процес на ски център „Алеко“. Намира се на 1820 м. надморска височина и предлага няколко различни опции за каране на писти с различна трудност. Базата на ски училището е разположена в района на хижа „Алеко“, до долна станция на ски влек „Заека“.

Цени на влек карти

Вид влек карта За всички възрасти
Ски карта „2 в 1“ 18,00 лв.
Ски карта „Корда“ 10,00 лв.
Ски карта „Корда Ветровал“ 6,00 лв.
Семеен пакет (родител + 2 деца или двама родители + 1 дете)

*Пакетът не е валиден при закупуване на карта за влек „Корда“

– 10 % отстъпка

 

Работно време на каса:

 • Понеделник – Петък: 09:30 – 14:30 ч.
 • Събота – Неделя: 09:00 – 15:30 ч.

Работно време на съоръжeнията, стопанисвани от „Мачирски Спорт“ ЕООД:

 • Понеделник – Петък: 09:30 ч. – 15:00 ч.; обедна почивка: 12:00 ч. – 12:30 ч.
 • Събота – Неделя: oт 09:00 ч. до 16:00 ч., без обедна почивка

 

*Всички съоръжения на „Мачирски спорт“ са в профилактика всеки понеделник от 09:30 ч. до 11:00 ч.

Условия за ползване на закупените влек карти за съоръжения, 

собственост на „Мачирски Спорт“ ЕООД

1. Закупената Ски карта „2 в 1“ важи за всички съоръжения, собственост на „Мачирски Спорт“ ЕООД (влекове тип „Паничка“ на Ветровала, Офелии – Изток и Офелии – Запад и два влека „Корда“ на Офелии и Ветровал).
Закупената Ски карта“Корда“ важи само за двата влека, тип „Корда“ – един на Офелии и един на Ветровала. Закупената Ски карта „Корда Ветровал“ важи само за влек , тип „Корда“ на Ветровал.

2.Влек картите се продават само и единствено на касите на „Мачирски Спорт“ на ски центрове „Офелии“ и „Ветровала“.

3.Влек картата за съоръженията, собственост на „Мачирски Спорт“ ЕООД е с включена застраховка. Тя предоставя покритие на всички клиенти, ползващи въжената линия, включително и по време на упражняване на зимни спортове по маркирани писти. Застраховката е валидна при следните условия:

 • при представяне на влек карта и касов бон;
 • само за инциденти настъпили на пистите на ски център Офелии и Ветровала;
 • само за инциденти настъпили в редовното работно време на влековете;
 • само за инциденти настъпили на стопанисваните от „Мачирски Спорт“ съоръжения.

4. Собственикът на съоръженията не носи отговорност и не възстановява средства за закупени влек карти при преустановяване ползването на съоръженията поради лоши метеорологични условия, авария или други форсмажорни обстоятелства. В случай, на преустановяване ползването на съоръженията собственост на „Мачирски Спорт“ ЕООД поради лоши метеорологични условия, авария или други форсмажорни обстоятелства, настъпили в рамките на 30 мин. от закупуването на влек картата (което се удостоверява с касов бон), средствата се възстановяват.

5. Туроператорът не носи отговорност и не възстановява средства при възпрепятстване провеждането на курса на обучение по ски или сноуборд, причинено от преустановено ползване на влек и лифт съоръжения, собственост на Туроператора или на друг лифт оператор.

6.Всякакви оплаквания и рекламации отнасящи се до услугите по продажбата на влек карти се разглеждат, ако са депозирани в писмена форма в офиса на „Мачирски Спорт“ или на email office@machirski-sport.com най-късно до 24 часа след изтичане на валидността на влек картата.

7. Клиентите са длъжни да изпълняват всички указания, посочени на табелите по трасето на влека и на обслужващия персонал.

8. Съоръженията могат да бъдат ползвани единствено от клиенти, които имат нужните умения.

9. На Клиенти, които с поведението си застрашават безопасността на останалите клиенти и нормалното функциониране на съоръженията, ще бъде отказван достъп до съоръженията, като не се дължат никакви компенсации за закупените от тях карти.