Сдружение Клуб за спорт и туризъм „Мачирски“ развива дългогодишна дейност в областта на планинския туризъм, планинарските и снежни спортове и е един от водещите клубове в работата с деца и ученици.
Целенасочено подготвя състезатели за участия в спортни прояви по ски, сноуборд и спортно катерене. Активно участва в разработването и реализирането на проекти на Министерството на младежта и спорта, Столична община и международни проекти.
Основните цели на клуба са:
  • провеждане и осъществяване на спортна подготовка на отбори и подготвяне на спортисти по планински и снежни спортове за участие в спортни прояви;
  • популяризиране на планинарските и зимните спортове сред хора на различна възраст;
  • извършване на дейности, свързани с популяризиране на спорта и туризма сред младите;
  • подпомагане на социално слаби деца и юноши, като осигуряваме посещения на тренировки без членски внос и допълнително заплащане.
КСТ „Мачирски“ е член на:
– Българска федерация по ски
– Българска федерация по туризъм
– Българска федерация по катерене и алпинизъм
bfski    bft-logo