Ски и сноуборд училище „Мачирски“ предлага наемането на ски екипировка на марката ROSSIGNOL на ски центрове „Ветровала“ и „Офелии“.

При наемане на ски екипировка се изисква подписването на договор с лицето, което наема екипировката или внасяне на депозит от 200 лв. на нает комплект.

Важно:
*Групите на ски и сноуборд училище „Мачирски“ се оборудват с предимство!

 

Работно време на гардеробите:

  • Понеделник – Петък: 10:00 – 15:00 ч.
  • Събота – Неделя: 10:30 – 15:00 ч.

* Ски екипировка се отдава до 14:30 ч., от понеделник до петък и до 14:30 ч., събота и неделя.

 

Работно време на каса:

  • Понеделник – Петък: 09:30 – 14:30 ч.
  • Събота – Неделя: 09:00 – 14:30 ч.

Наем на ски екипировка от ски и сноуборд училище „Мачирски“

 

НАЕМ НА СКИ ЕКИПИРОВКА (1 ден)ДЕЦАВЪЗРАСТНИ
Ски комплект (ски, обувки и щеки)25 лв.30 лв.
Ски20 лв.25 лв.
Ски обувки20 лв.25 лв.
Фамилен пакет (при наемане на пълни ски комплекти
за 1 възрастен +2 деца или 2 възрастни +1 дете)
- 15%- 15%

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

– Ски екипировка се дава под наем за 1 ден.
– Ски екипировка под наем се дава само на ски центрове „Ветровала“ и „Офелии“.
– При наемане на екипировка се изисква подписването на договор с лицето, което наема екипировката или внасяне на депозит от 200 лв. на нает комплект.
– За детска екипировка се приема номерацията до 35 номер обувки и до 120 см. дължина на ските.

*Групите на ски и сноуборд училище „Мачирски“ се оборудват с предимство.

Общи условия на Мачирски спорт ЕООД за наем на ски оборудване

Мачирски спорт ЕООД предоставя ски оборудване под наем срещу подписване на договор или срещу внасяне на депозит в размер на 200 лв. на нает комплект.

 

Общите условия по-долу уреждат условията и реда за наем на ски оборудване, собственост на Мачирски спорт ЕООД. Общите условия са неразделна част от договора за наем на ски оборудване и с подписването му се счита, че Наемателят се е запознал с тях и ги е приел.

 

  1. НАЕМАНЕ, СРОК, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

(а) Наем на ски оборудване  от Мачирски Спорт ЕООД се извършва в ски гардеробите на търговеца, намиращи се в ски центрове „Офелии” и „Ветровала” в Природен Парк Витоша.

Работното време на центровете е: Понеделник – Петък (10:00 – 15:00 ч.) и Събота – Неделя (10:30 – 16:00 ч.).

(б) За наема на ски оборудването СТРАНИТЕ подписват договор, както и приемо-предавателни протоколи, описващи вида, броя, цената и състоянието на наетото и върнато оборудване. Договорът и протоколите се издават в два екземпляра, по един за всяка страна.

(в) Цените са определени в ценоразпис, изложен на касата на ски гардеробите  в съответния ски център.

(г) Заплащането на наемната цена се извършва в брой.

(д) Срокът на договора за наем е до края на работното време на ски гардеробите за деня на сключването му.

 

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА  СКИ ОБОРУДВАНЕТО

(а) При наемане на екипировка Наемателят е длъжен да предостави вярна и точна информация относно физическите си данни, височина (в сантиметри), тегло (в килограми), номер на обувките (според европейската номерация) и относно степента на владеене на съответния снежен спорт, с цел да бъдат оборудвани с подходящия комплект екипировка.

(б)  Клиентът няма право да се разпорежда, да залага и да предоставя под каквато и да е форма на трети лица своята екипировка, както и да я използва извън ски пистите на  на ски центрове „Офелии” и „Ветровала”.

(в) Клиентите са длъжни да си служат с предоставената им спортна екипировка по подходящ начин, така че да се избягва нейното увреждане или загуба.

(г) Наемателят няма право да прави промени по настройката на екипировката, извършена от персонала на ски гардероба.

(д) Ако има нужда от допълнителна настройка, Наемателят е длъжен да поиска от персонала на ски-гардероба да извърши допълнителната настройка.

(е) Върху екипировката, предоставена под наем, Наемателят не трябва да оставя никакви знаци, както и никакви части от нея не трябва да се премахват или разхлабват.

(ж) Връщането на предоставената екипировка трябва да става ежедневно, съобразно работното време на ски-гардероба.

(з) Наемателят е длъжен да уведоми незабавно персонала, отдал екипировката под наем, за всеки инцидент, свързан с повреждане или загуба на екипировката, както и да уведоми полицията за всеки случай на кражба на предоставената под наем екипировка.

(и) Персоналът  на ски гардероба  извършва настройките на екипировката, съобразно декларираните от Наемателя физически данни и в съответствие с изискванията и специфичните инструкции на производителя на ски екипировката. Служителите на ски- гардероба са задължени да проверяват състоянието на оборудването при всяко негово връщане от Наемателя.

 

  1. НЕУСТОЙКИ

Наемателят е длъжен да заплати на „Мачирски Спорт“ ЕООД обезщетение в случай на загубване, кражба или погиване на предоставеното му под наем оборудване, както и при повреди, които не могат да бъдат поправени от ски работилница по следния начин: 200.00 лв. за всеки нает чифт ски; 10 лв. за всеки нает комплект щеки; 80.00 лв. за всеки нает чифт ски обувки. При повреди на екипировката, които могат да се поправят в ски работилница – по цените, определени в ценоразписа на съответната ски работилницата. При връщане на екипировката след края на работното време на ски гардероба Наемателят трябва да заплати неустойка от 10 лв.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Мачирски Спорт ЕООД е регистриран като Администратор на лични данни с Идентификационен номер  2792.   Наемателят е съгласен личните му данни, представени по-горе, да се обработват от персонала на Мачирски Спорт ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни,  съгласно ЗЗЛД.